[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Bur3]

Allt om gnagare och kaniner

  

Gnagfast

Gnagare och träbur kan kännas som en mindre bra kombination. Men sätter du fast gallret eller plexin på insidan av ramen har de vassa tänderna svårare att komma åt träet. Glöm inte att lägga in gnagalternativ i buren för tändernas skull.

  

Byggtips


Lättåtkomlig, enkelt att rengöra

För att göra buren lättåtkomlig, t. ex. när man ska rengöra eller få tag på djuret är det bra om man kan öppna hela burens framsida.

  

Krümel demonstrerar problemet                 Piff presenterar lösningen

  

Tyst

Träburar är i regel mycket tystare än gallerburar även om vissa element innehåller trådnät.

  

Dragfri

För djur som är känsliga för drag är det bättre med plexi eller trä. För mina burar har jag plexiskivor för dörrarna och taket. Då kan jag öppna balkongdörren en stund på vintern utan att djuren sitter i drag och på sommaren tar jag bort några skivor så att djuren inte steks.

  

Mindre smuts runt burarna

Plexiglas tillåter ljuset att komma in i buren medans saker som strö, halm och liknande stannar inne. Det kostar dock mer än trådnät så man får göra en avvägning.

Bra insyn, ljust

Använd trådnär eller plexiglas för väggarna och taket för att få in mycket ljus. Se dock till att djuren har flera möjligheter att gömma så att de känner sig trygga.

  

Nu har jag fuskat lite och försett burarna redan med inredning. Klicka på inredning nedan för att få lite tips om att göra buren intressant för invånarna.

  

Fallsäker

Det finns nog ingen bur som är helt fallsäker men man kan se till att det inte händer något allvarligt när någon ramlar. Förse buren med hela eller överlappande hyllor så att fallhöjden minskar.


  

Att bygga bur och inredning

  

Välkommen till

Gnagarfantasten