[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Chinchillabeteende

Chinchillas är gnagare och har ett naturligt behov av att gnaga. Se till att det inte finns kablar, viktiga dokument eller andra älskade föremål inom räckhåll för dina chinchillas. Du kan prova med bitterspray på möbler och kablar. Det är inte farligt för djuret men de flesta gnagare tycker inte om smaken. Andra däremot kan tycka om det och slicka på behandlade ställen…


Chinchillas lever i grupper och ska därför inte hållas ensamma. De har ett stort förråd av ljud och beteende för att kommunicera med varandra som ingen människa eller annat djur kan ersätta. Stora fåglar ska inte hållas i samma rum som chinchillas. I det vilda är ugglor och örn deras vanligaste naturliga fiender och även tama chinchillas reagerar väldigt stressade över stora fåglar. Hund eller katt är inte heller bra att ha nära buren eftersom jaktinstinkten kan göra att de försöker få tag i chinchillorna. Även om de inte kommer åt betyder det mycket stress för chinchillorna.


De har en rangordning i gruppen som ifrågasätts med jämna mellanrum. Att bråka, framför allt om mat, är inget ovanligt hos chinchillas men så länge de inte biter varandra och rullar runt i en pälsboll är det ingen fara. Att gå emellan för tidigt kan orsaka att de inte hinner fastställa rangordningen. Då kommer de bråka igen nästa gång de möts tills en av de ger efter. Ändå måste man sära på dem när de ryker ihop ordentligt för att förhindra att de biter ihjäl varandra.


Vissa chinchillas trivs bättre ihop än andra men det finns alltid risk för bråk oavsett kön. Utrymme är viktigaste faktorn för att fler chinchillas ska fungera ihop. De behöver möjlighet att dra sig tillbaka och vara ifred samt frigång för att springa av sig och bli av med energi. Intressant inredning hjälper att hålla dem sysselsatta. Är man nybörjare är det enklast att skaffa chinchillas som redan bor ihop och fungerar bra. Har man av misstag skaffat en chinchilla bör man leta efter matchande sällskap. Uppfödare och människor med mycket chinchilla-erfarenhet kan oftast hjälpa till med själva hopsättningen eller åtminstone ge tips och råd.


Viktigt att beakta: Har man två grupper, grupp med killar och en med tjejer, får burarna inte stå i samma rum. Annars kan dofte av tjejerna göra att killarna börjar bråka.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten