[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]

Sjukdomar

Hopsättning

Beteende

Buren

Foder

Allt om gnagare och kaniner

  

Degusjukdomar

Diabetes


Diabetes mellitus beror på brist på insulin. Insulin är ett hormon som ska hålla rätt blodsockernivå i kroppen. Antingen fattas insulin därför att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt mycket eller så kan vävnaden inte utnyttja insulinet som den borde. I båda fall försvinner inte tillräckligt med socker ur blodet.

Sjukdomsförloppet kan se väldigt olika ut. Oftast och framför allt när man är medveten och ställer om foderplanen lever degun vidare utan större bekymmer men ibland kan degun dö efter väldigt kort tid.


Inte alla symtom listat nedan behöver uppträda och inte heller samtidigt.

- Ökad vattenbehov, dricker mycket

- Degun blir mager trots att den äter

- Tröghet

- Dålig sårläkning

- Grumlig/a ögonlins/er


Det finns i dagsläget ingen fungerande behandling när en degu råkat ut för diabetes. Därför är det desto viktigare att förebygga sjukdomen. Men sök ändå råd hos en veterinär ifall din degu blir sjuk. Även smådjursmedicin utvecklas ständigt.


Degus kommer ursprungligen från Anderna, framförallt den chilenska delen, där de lever i ett halvttorrt klimat. Deras naturliga föda består av bark, rötter och löv.


De första degus som kom till Europa importerades som försöksdjur. Det är sannoligt att några förfäder till våra tama degus användes just inom diabetesforskning och att de därför har en extra stor potential att få sjukdomen.


Det finns goda möjligheter att förebygga diabetes hos degus, se menypunkt foder.


Diabetes är ärftlig. Degus som har eller förmodas ha diabetes borde tas ur avel.

Övervikt gynnar diabetes. Se därför till att dina degus inte blir överviktiga, dels genom rätt foder och  genom motion. Skapa en stimulerande miljö (bygg ofta om i buren) där degun vill röra på sig. Då motarbetas övervikt på ett naturligt sätt. Ger degun tillgång till ett motionshjul. Hjulet ska vara minnst 30 cm i diameter. Degus har en uppböjd ryggrad och är tvungna att böja ryggen åt fel håll om hjulet är för litet. Hjulet ska dessutom ha en hel löpyta, vid pinnar finns det klämmrisk. Det finns idag andra lösningar som roterande skivor med platt yta eller lite tallriksformad som funkar lika bra.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten