[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Råttfoder

Råttor i naturen är allätare. Man får dock inte dra slutsatsen att man kan dumpa alla sina matrester för råttorna att ta hand om. Huvudandelen betsår av frön och grönt med bara ringa mängder fett. Överviktiga råttor löper större risk att få cancer så det är viktigt att hålla koll på råttans meny. Vid lägre temperatur äter råttor mer än när det är varmt. Vid 10 grader äter råttor ca. dubbelt så mycket som vid 25 grader.


Råttans huvudfoder är torrfoder. Det finns några bra färdigblandade fodersorter men man kan även blanda själv. Råttorna ska ha fri tillgång till torrfoder så länge de inte blir tjocka. Råttor äter framför allt under natten och ska då ha tillgång till foder. Det som är över nästa dag ska tas bort och ersättas med nytt foder. Som allätare tar råttor även emot kött. Andelen ska dock vara begränsat då den kan gynna bildning av tumörer. I en bra foderblandning finns animalisk protein redan inkluderat i lämplig mängd.


Därutöver behöver de även frukt och grönsaker och naturligtvist vatten. Kål ska dock ges med försiktighet eftersom den kan ge diarré. Maten ska inte varieras alldeles för mycket. Deras matsmältningssystem kan inte anpassa sig alldeles för fort mot nya sorter. En omställning ska därför gå långsamt. Exotiska frukter ska undvikas då råttmagen kan reagera väldigt känsligt.


Godis till råttorna ska helst bestå av hälsosamma saker som valnöt eller grönsaker som de gillar. Små mängder av yogurth med låg fetthalt eller fruktpuree för småbarn går också bra. Mindre bra är fröstänger eller drops som innehåller alldeles för mycket socker.


Råttornas tänder växer ständigt och behöver nötas ner. Det sker mest genom att råttorna äter men de behöver också ha gnagmaterial i buren. De flesta gillar trä från t.ex. äppelträd. Det ska naturligtvist vara obehandlat.


Råttor har en tendens att "hamstra" maten. Det gör de när de störs för ofta, av om givningen eller andra råttor. De är rädda för att någon annan tar deras mat. Vissa kan bli väldigt snabba med detta. Om det de hamstrar är ätbar kollar de först senare. Ser man det beteendet hos sina råttor måste man säkerställa att alla får tillräckligt med mat. Dessutom behöver boet kollas om det finns matrester kvar som kan ruttna.

 

Välkommen till

Gnagarfantasten