[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Råttor

Kort om råttor för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: rattus norvegicus domesticus


Släkt med: Möss


Kommer från: Asien men finns idag nästan över hela världen, domesticerades av gycklare som ställde ut dem.


Bor: I tunnlar som de gräver själva


Lever: I grupper och får därför inte hållas ensamma.


Äter: Råttor är allätare och tar emot en hel del. Ändå finns hälsorisker med för sött eller fett foder. Bäst lämpad är råttanpassat foder eller hamsterblandningar som varieras med frukt och grönt.


Ålder: 2-3 år


Färg: Stort antal olika färger och teckningar.


Är: Kontaktsökande. Intelligenta djur som behöver en hel del sysselsättning för hjärnan för att må bra. Anpassar sig till ägarens dygnsrytm.


Boende: Gallerbur, voljär eller hemmabygge.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och enkla klättermöjligheter, motionshjul tas gärna emot. Mjukt material för att bygga bo behövs. Grenar eller papprullar att gnaga på.

Välkommen till

Gnagarfantasten