[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]

Sjukdomar

Hopsättning

Beteende

Buren

Foder

Allt om gnagare och kaniner

  

Degubur

Deguburen måste som i alla andra fall innehålla minimimåttet för antalet degus som du har men får gärna vara större. Degus har behov av en ganska så stor bur för att vara så små djur. De är väldigt aktiva och behöver utrymme för att hoppa, klättra och springa. Gallret ska inte vara lackat eller plastbelagt då det innebär en risk att degun får i sig bitar av det.


Buren får inte vara av plast eller ha några plastdetaljer eftersom degus gnager väldigt mycket. En plastbotten är genomgnagt på bara minuter och vips är flocken på rymmen. Voljärer med galler runt om som på botten är bra lämpade, man kan bygga om ett skåp eller bygga hela buren själv. Kolla under "Bygga bur" för att få tips.


Buren ska ha minst ett hus som degusarna kan gömma sig i. Ju fler degus desto större behöver huset vara. Det ska vara av trä eftersom degusarna kommer att gnaga på det. Taket ska vara platt så att degusarna kan använda platsen som utkik. Varje hus ska ha två ingånger så att ingen degu ska kunna trängas i ett hörn av sina kompisar. Dessutom behöver degus ha tillgång till ett sandbad. Sanbadet används förutom för att bada även för att sprida individens lukt till hela flocken, i klartext: de pinkar i sanden. Av hygieniska skäl behöver sanden bytas ofta eller så kan man ge de tillgang till badet bara några kortare stunder i veckan.


Buren borde ha en foderhäck för hö. Använder man matskålar kan det vara av en fördel att ha så många som man har degus. Det förebygger bråk. Matskålarna ska vara tunga så att degun inte kan välta dem. Eller så kan man fördela maten lite överallt i buren så att de måste söka. Då har man dock dålig koll på hur mycket var och en äter. 


Degus ska alltid alltid alltid ha tillgång till vatten! Det är bäst att ge det i en flaska eftersom degus är ganska livliga djur och rätt vad det är kommer en hamna i vattnet när de far runt. De tål inte vatten särskilt bra och kan få en förkylning.


Många degus älskar motionshjul, framför allt när de är vana vid från när de är små. Hjulet måste vara minst 30 cm i diameter för att inte skada deguns rygg. Dessutom ska det ha en hel yta att springa på, inga pinnar och inget där svansen eller ben kan klämmas. "Flying saucers" är ett bra alternativ.


Som strö kan man använda kutterspån, halmpellets, hampaströ eller pappersströ. Man kan lägga halm som andra skikt, då kan urinen rinna bort. Kattströ är INTE bra utan en fara för deguns hälsa!


Buren ska stå i ett lugnare rum men gärna där de får sällskap med jämna mellanrum. Barnrummet är inte bästa platsen. Det är barnens plats att få vara, leka, skrika och studsa. Drag och fukt är inte bra för degun och måste undvikas. Buren får gärna få lite sol eftersom degus älskar att sola men degusarna måste kunna dra sig tillbaka till skuggan när de blir för varma.


Även om degusarna har en stor bur behöver de komma ut. De känner sig lika instängda som en människa som bara får vistas på ett enda rum under längre tid. Inte alla rum är deguvänliga. Det kan finnas växter och kablar som de inte får komma åt för deras skull och så vill man kanske inte ha gnagmärken på sina möbler. Det gäller att modifiera ett rum så att de saker som degun kan gnaga på är ofarliga för degun såsom saken. Det är svårt att hägna in ett område eftersom degus är väldigt duktiga på att klättra. Som exempel hamnade en av mina degus på hatthyllan genom att först erövra skohyllan och sedan klättra uppför en jacka. Från galgen var det - hopp - inte långt till hatthyllan.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten