[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]

Sjukdomar

Hopsättning

Beteende

Buren

Foder

Allt om gnagare och kaniner

  

Degus

  

Kort om degus för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Octodon degus


Släkt med: Marsvin, chinchilla


Kommer från: Anderna i framför allt Chile, infördes i Europa som försöksdjur


Bor: I tunnelsystem vars ingångar oftast skyddas av buskar varför de också kallas för buskråttor


Lever: I grupper som ingår i kolonier med upp till 200 djur. De har ett stort socialt behov och får inte hållas ensamma.


Äter: Hö som bas. Degus måste hålla en strikt diet eftersom de kan utveckla diabetes. Små mängder deguanpassat kraftfoder, torkade eller färska örter och små mängder grönsaker kan ges utöver höet. Frön får bara ges som godis då och då. Eventuellt kan vitamintillskott behövas.


Ålder: 5 till 8 år


Färg: Den vilda färgen är agouti men inom aveln förekommer idag även viltblå, sand samt teckningar.


Är: Nyfikna och aktiva, gillar att klura ut saker. Degus kommunicerar mycket med varandra genom kroppsspråk och ljud. De har en strikt rangordning som ifrågasätts med jämna mellanrum vilket kan leda till bråk.


Boende: Terrarier är bra lämpade då utbrottssäkra. Gallerburar eller hemmabygge funkar också bra men plastbotten bör undvikas då risk finns för hålgnagande och rymning. Boendet behöver dessutom vara jämförelsevis stor, se tabell.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och klättermöjligheter samt gnagmaterial som grenar och papprullar. Motionshjul tas gärna emot. Hjulet behöver ha en diameter på minst 30 cm och en genomgående yta att springa på för att undvika skador. Vid överanvändning måste tillgången till hjulet begränsas och andra alternativ för sysselsättning skaffas.

Välkommen till

Gnagarfantasten