[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Gerbiler

Kort om gerbiler (ökenråttor) för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Meriones unguiculatus


Släkt med: Hamstrar


Kommer från: Öknen i Mongoliet


Bor: I tunnelsystem med flera ingångar, sov- och matavdelningar


Lever: Sociala djur som lever i grupper och ska därför inte hållas ensamma. Det är bäst att ha djur av samma kön, annars blir det snabbt fler gerbiler.


Äter: De fyra sädesslagen vete, råg, havre och korn som bas, i pelletsform eller som sockerfritt müsli. Frö ska bara ges som tillskott då de är feta. Frukt och grönsaker ges i lagom mängd som variation.


Ålder: 2 till 5 år


Färg: Den vilda färgen är agouti men inom aveln förekommer fler färger. Det finns svarta och vita gerbiler, olika grå och bruna nyanser samt teckningar.


Är: Nyfikna och luktar förhållandevis lite. De gräver mycket. Det sägs att pälsallergiker klarar av gerbiler bättre än andra pälsdjur men det beror mycket på hur känslig personen är.


Boende: Terrarier, akvarier eller bur som kan fyllas högt med spån att gräva i. Hemmabygge funkar lika bra. Gerbiler är rätt små så avståndet mellan pinnarna i en gallerbur behöver vara tillräckligt litet.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och klättermöjligheter samt gnagmaterial som grenar och papprullar. Motionshjul tas gärna emot. Hjulet behöver ha en diameter på minst 30 cm och en genomgående yta att springa på för att undvika skador. Vid överanvändning måste tillgången till hjulet begränsas och andra alternativ för sysselsättning skaffas.


  

Välkommen till

Gnagarfantasten