[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]

Sjukdomar

Hopsättning

Beteende

Buren

Foder

Allt om gnagare och kaniner

  

Degubeteende

Degus är gnagare och har ett naturligt behov av att gnaga. Se till att det inte finns kablar, viktiga dokument eller andra älskade föremål inom räckhåll för dina degus. Du kan prova med bitterspray på möbler och kablar. Det är inte farligt för djuret men de flesta gnagare tycker inte om smaken. Andra däremot kan tycka om det och slicka på behandlade ställen…


Degus lever i grupper och ska därför inte hållas ensamma. De har ett stort förråd av ljud och beteende för att kommunicera med varandra som ingen människa eller annat djur kan ersätta.


De har en rangordning i gruppen som ifrågasätts med jämna mellanrum. Att bråka, framför allt om mat, är inget ovanligt hos degus men så länge de inte biter varandra och rullar runt i en pälsboll är det ingen fara. Att gå emellan för tidigt kan orsaka att de inte hinner fastställa den nya rangordningen. Då kommer de bråka igen nästa gång de möts tills en av de ger efter. Ändå måste man sära på dem när de ryker ihop ordentligt för att förhindra att de biter ihjäl varandra.


Vissa degus trivs bättre ihop än andra men det finns alltid risk för bråk oavsett kön. Utrymme är viktigaste faktorn för att fler degus ska fungera ihop. De behöver möjlighet att dra sig tillbaka och vara ifred samt frigång för att springa av sig och bli av med energi. Intressant inredning hjälper att hålla dem sysselsatta. Är man nybörjare är det enklast att skaffa degus som redan bor ihop och fungerar bra. Har man av misstag skaffat en degu bör man leta efter matchande sällskap. Uppfödare och människor med mycket deguerfarenhet kan oftast hjälpa till med själva hopsättningen eller åtminstone ge tips och råd.


Ibland ser det ut som om degusarna parar sig trots att de är av samma kön. Det är ett sätt att uttrycka dominans över en annan degu.


Degus är mycket intelligenta djur som älskar att klura ut saker. De behöver både kroppslig motion och mental sysselsättning för att må bra. Med rätt motivation (små hälsosamma godis) och tålamod kan man lära de en hel del tricks.


Degus äter ibland sin avföring vilket är helt normalt. En del av avföringen innehåller viktig näring. Hindrar man degun från att äta den kommer den bakteriella jämvikten i matsmältningstrakten ur balans.


Att degus ibland gnager galler har mindre att göra med deras behov att gnaga än med stress. Stressen kan ha många orsaker och kan också leda till att de biter bort pälsen på vissa ställen på sig själva eller kompisarna. Om du upptäcker dessa symptom borde du se över deras tillvaro, dvs. burstorlek, inredning, placering av buren, tid utanför buren, andra djur i hushållet mm.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten