[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Musbeteende

Möss är gnagare och har ett naturligt behov av att gnaga. Se till att det inte finns kablar, viktiga dokument eller andra älskade föremål inom räckhåll för dina möss. Du kan prova med bitterspray på möbler och kablar. Det är inte farligt för djuret men de flesta gnagare tycker inte om smaken. Andra däremot kan tycka om det och slicka på behandlade ställen…


Möss lever i grupper och ska därför inte hållas ensamma. Vi kan aldrig ersätta en artfrände hur mycket vi än försöker. De ska minst vara två men hellre fler. Möss förökar sig mycket snabbt. Blandade grupper rekommenderas därför inte. Kastration är nästan omöjligt eftersom de är så små. Risken är väldigt stor att hanen inte kommer överleva ingreppet. Därför bör man från början bestämma sig för ett kön.


De har en rangordning i gruppen som ifrågasätts med jämna mellanrum. Att bråka, framför allt om mat, är inget ovanligt hos möss. Så länge de inte biter varandra och rullar runt i en pälsboll är det ingen fara. Att gå emellan för tidigt kan orsaka att de inte hinner fastställa den nya rangordningen. Ändå måste man sära på dem när de ryker ihop ordentligt för att förhindra att de biter ihjäl varandra. De ska inte vara ifrån varandra länge utan bara en kvart kanske eller en halvtimme. Om bråket fortsätter behöver de kanske separeras för gott eller så kan man försöka med att sätta ihop de på nytt som två främmande individer efter ett tag. När en mus visar sin överlägsenhet ser det ut som om den parar sig med den andre.


Vissa möss trivs bättre ihop än andra men det finns alltid risk för bråk oavsett kön. Utrymme är viktigaste faktorn för att flera möss ska fungera ihop. De behöver möjlighet att dra sig tillbaka och vara ifred samt frigång för att springa av sig och bli av med energi. Intressant inredning hjälper att hålla dem sysselsatta. Är man nybörjare är det enklast att skaffa möss som redan bor ihop och fungerar bra. Har man av misstag skaffat en mus bör man leta efter matchande sällskap. Uppfödare och människor med mycket muserfarenhet kan oftast hjälpa till med själva hopsättningen och ge tips och råd.


Möss är ganska rädda av sig men med mycket tålamod kan man få de tama. Det är ingen idé att jaga runt de i buren för att få tag i dem. Bäst är att sätta sig och låta de komma fram av sig själva. Man kan muta de med hälsosamma godis att komma upp på handen.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten