[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[]

Allt om gnagare och kaniner

  

Att skaffa djur

Att ha djur är en fantastisk sak. De lever upp vardagen med deras närvaro - om man sköter dem rätt. Mår djuret bra mår människan bra, brukar man säga. Gnagare och smådjur anses som enklare att sköta eftersom man inte behöver gå ut med dem och kan begränsa utrymmet där de får vistas. Ändå måste buren hållas ren, det måste vara rätt foder i rätt mängd och beroende på art behöver de mer eller mindre underhållning. Allt detta kräver tid och viljan att sätta sig in i djurets behov och agera därefter.


Med djuret medföljer kostnader för bur, tillbehör, foder och framför allt veterinären om djuret blir sjuk.Checklista

Några frågor som ska hjälpa dig:

- Har jag råd, även med veterinärbesök?

          Månadskostnaden för foder, strö mm är ganska låg. Ett veterinärbesök däremot kan

            lätt kosta 2500 kr. Dessutom krävs snabba insats vid vissa sjukdomar där nästa dag

            kan vara för sent.


- Har jag tid att hålla buren ren, underhålla djuret/n under hela dess liv?

          Djur behöver olika mycket stimulans beroende på art och individ. Vissa behöver

            uppleva något nytt varje dag - i 10 år. Informera dig noga över ditt favoritdjurs behov.


- Har jag plats?

          Ta reda på hur stor bur djuret i fråga behöver och om du har plats för den på rätt

            ställe (dragfritt, barnkammare eller ej, ljust men inte mitt i solen mm)


- Vet jag vem som kan ställa upp som semestervakt när det är dags?

          Hör med vänner och bekanta om de kan ställa upp. Kolla även med något eller några

            semesterhem i närheten vad de tar per vecka. Så har du alltid en back-up plan.


- Får jag rätt foder i djuraffären?

          Vissa arter har specifika behov, t. ex. degus som behöver sockerfritt och magert

            foder. Inte alla butiker har lika bra urval. Kolla att det finns en bra sort i en djuraffär

            nära dig eller att det går att beställa hem.Lagen

Det finns lagkrav för upplåtande av smådjur. Ett avsnitt ur djurskyddslagen:

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

En annan paragraf i detta sammanhang:

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall. Lag (2012:526).


Lagtexter är ofta långa och jobbiga att läsa - djurskyddslagen är tyvärr inget undantag. Den gäller dock icke desto mindre och man är bunden vid den i det ögonblicket som man är ägare till ett djur.Adoption

Jag vill slå ett slag för att adoptera djur. Det finns många smådjur som söker nytt hem. Anledningarna är många och i vissa fall som t. ex. allergi behövs ett nytt hem akut. Det kan ha många fördelar att adoptera. Vid djur som ska hållas i grupp kan man få ett par som redan är könsmogen och har fungerat bra ihop i flera år så risken för allvarligt bråk är liten. Vet man inte vart barnen som ska få djuret/n kommer ta vägen om några år kan man adoptera djur som redan är några år gamla. Och så ger adoption den fantastiska känslan att kunnat hjälpa till och ge en liten själ en ny chans.

Är du intresserat av att adoptera, kolla på de kända annonssajter eller t. ex. här

Omplacering i fokusDjur och barn

Oavsett vilket djur det handlar om så är det ni som föräldrar som har ansvaret för djuret, inte barnet! Ni måste vägleda barnet och stödja det så att det lär sig att ansvarsfullt ta hand om djuren.


En annan sak  angående barn: Gallerburar verkar animera barn att göra musik på den, att slå mot den eller dra med fingrar över pinnarna. I vissa fall har ett sådant beteende lett till att ett annars snällt och lugnt djur har blivit arg och bitit barnet. Vänligen upplys era barn om vad de får och inte får göra och framför allt varför. Finner ni inget gehör kommer djuret förmodligen att ta saken i egna tassar. Om detta händer är det helt fel att straffa djuret som enbart försökte försvara sig och sitt revir mot störande intrång. Buren är djurens revir, och människan – liten såväl som stor – måste respektera det.


Till alla föräldrar, förföräldrar och släktingar: När dagen är inne då det ska skaffas ett djur, vänligen ta med barnet när ni ska välja ut det. Det hjälper mot att barnen tappar intresset. Det är lika ”coolt” att ge en bur med inredning i present för att sedan gemensamt åka och välja individen. Då får barnet dessutom den glada förväntan på köpet.


När det gäller nattaktiva djur: Föreställ dig att du hämtar ditt barn ur sängen klockan två på natten för att leka. Förmodligen skulle det vara på mycket dåligt humör, vara trött och kanske gråta. Eller så blir det überaktiv. Det skulle försöka klättra tillbaka in i sin säng för att fortsätta sova. Ungefär så känner sig ett nattaktivt djur när man hämtar det ur boet för att leka. Så snälla ta hänsyn till att nattaktiva djur behöver lugn och ro på dagarna.

Välkommen till

Gnagarfantasten