[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Möss

Kort om möss för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Mus musculus


Släkt med: Råttor


Kommer från: ? Finns nästan över hela världen


Bor: I tunnlar som de gräver själva


Lever: I grupper och får därför inte hållas ensamma men helst ihop med individer av samma kön. En mus kan få upp till 100 ungar under hennes korta liv.


Äter: Frön som bas som kan varieras med frukt och grönsaker. Möss behöver lite men bra mat som förser dem med alla näringsämnen utan att göra de tjocka.


Ålder: 2-3 år


Färg: Stort antal olika färger och teckningar.


Är: Skymnings- och nattaktiva, och därmed olämpliga för barnrummet.


Boende: Helst terrarium eller sluten hemmabygge. Med gallerbur finns risk att det görs försök att klämma sig ut mellan pinnarna vilket kan ha dödlig utgång om musen fastnar, eller råkar ut för något utanför buren.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och enkla klättermöjligheter, motionshjul tas gärna emot. Mjukt material för att bygga bo behövs. Grenar eller papprullar att gnaga på.

Välkommen till

Gnagarfantasten