[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]

Sjukdomar

+

Buren

Foder

Beteende

För lite hö, för fet foder så att mag-tarm aktiviteten avtar

Antibiotika. OBS! Marsvin reagerar väldigt känsliga på antibiotika. Försök aldrig att medicinera själv utan kontakt med veterinären!

Bakteriell infektion tillsammans med stress, dålig skötsel eller dålig utfodring

Ta kaninen till ett kallare ställe, försök sänka dess kroppstemp. genom ventilation, ge mycket vatten (inte för kallt!), blöta kaninens fötter försiktigt med ljummet vatten.

Utsätt inte kaninerna för solinstrålning utan något skydd. Ta de till ett kallare rum vid höga utetemperaturer

För hög värme, kaninen har varit utsatt för sol en längre stund utan tillgång till skugga

Kaninen andas mycket snabbt och ligger på sidan

Värmeslag

Injektioner med antiparasitärt medel eller badning med antiparasitärt schampo

Lus som livnär sig på vätskor som hudsår utsöndrar. Lössen ger upphov till dessa sår.

Intensiv klåda, håravfall

Lusinfektion

Injektioner med antiparasitärt medel, kan kräva upp till 6 behandlingar tills allt är borta. Sanering av marsvinets närmiljö krävs

  

Ett skabbdjur som lever i de yttersta hudlagren, oftast på ryggen

Mjälliga ställen på ryggen som leder till hårlösa fläckar och sår. I vissa fall kliar sig marsvinet intensivt på dessa ställen

Skabb-infektion

Behandling av fötterna med salva efter rengöring. Antibiotika kan behövas.

God burhygien, annat underlag, korrekt utfodring

Fetma, dålig burhygien, för hårt underlag, strö med vassa kanter

Ovillig att röra sig, svullna fötter, hälta

Trampdyne-infektion

Lokal och allmän behandling

  

  

Svampsjukdom, kan även angripa människan

Fläckvis håravfall i ansikte, på nos och öron

Ringorm

Be veterinären om råd om inte symptomen går över efter rimlig tid

Se till att orsakande marsvinet inte lider av stress eller understimulans

Marsvinet i fråga eller dess komisar tuggar bort hår från vissa ställen av ovana

Kala fläckar på marsvinet

Hårtuggande

Vitamin C giva i form av spruta eller droppar

Brist på vitamin C

Dålig aptit, svullna leder, spontana blödningar från tandkött

Ge marsvinfoder med anpassad mängd vitamin C, plus vitamin C haltiga grönsaker

Skjörbjugg

a) Ta till veterinären omedelbart
b) Kostomställ-ning

a) Ta till veterinären omedelbart
b) Kostomställ-ning, utesluta pellets, bröd, frukt och annat socker- eller fetthaltigt, ge hö av bra kvalitet. Rådgör med veterinär för att göra en foderplan

a) Magtarm-infektion, ovanligt och mycket allvarligt, kan leda till kaninens död inom 24 timmar
b) Brist på tillräckligt mycket fibrer, fetma

a) Avföringen kommer ut i flytande form, allvarligt!

b) Avföringen är mjuk och oförmig, oftast under natten

Diarré

Antibiotika. OBS! Kaniner reagerar väldigt känsliga på antibiotika. Försök aldrig att medicinera själv utan kontakt med veterinären!

Undvik onödig stress för kaninen, bra ventilation

Bakterien Pasteurella multocida. Många kaniner bär på den utan problem med i för kaninen stressiga situationer kan den förökas snabbt & orsaka infektioner i njurar, livmoder, lungor mm

Flöde från näsa, ögon, vulva, diarré, ansträngd andning

Pasteurellos

Går inte symptomen över på 48 timmar bör veterinär kontaktas, även om marsvinet uppför sig helt normalt! Marsvin behöver äta ofta för att hålla matsmält-ningen igång och kan få allvarliga problem om så inte sker. Ju tidigare orsaken upptäcks desto större chans att rädda djurets liv

Korrekt utfodring med riktligt med hö och gräs

Kan ha många orsaker från akut smärta till fel utfodring. Kaloririk mat med för lite fibrer kan leda till fetma och dålig tarmaktivitet. Problem med tänderna, infektioner eller intag av giftig mat kan leda till aptitlöshet

Marsvinet äter dåligt, ofta kombinerad med att det är allmänt låg

Nedsatt aptit

Slipa tänderna periodvis, ska inte göras med tång då de spröda tänder kan gå sönder

Korrekt utfodring med riktligt med hö och gräs

Till viss del ett ärftligt problem men beror i de allra flesta fall på fel utfodring med för lite hö och gräs som annars nöter ner de ständigt växande tänderna

Ökat salivering, problem med att äta, muninfektioner, sår på tunga eller läppar. Senare avmagring och om ingenting görs kan marsvinet svälta ihjäl

Förvuxna tänder

Orsak

  

Sök genast upp veterinär då sjukdomsförloppet går fort och kan leda till marsvinets död

Korrekt utfodring

Marsvinet bajsar lite eller inte alls, aptitlöshet, vill inte röra på sig, aggressivt

Trumsjuka

Korrekt utfodring, undvik stress, god burhygien

Svårt att andas, slöhet, flöde från näsa och ögon, aptitlöshet,

i vissa fall vinglighet eller cirkelgång

Lung-inflammation

(pneumoni)

Medicinering

  

Förebyggande

åtgärder

  

Symptom

  

Sjukdom

  

Allt om gnagare och kaniner

  

Marsvinsjukdomar

Välkommen till

Gnagarfantasten