[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Musbur

Musburen måste som i alla andra fall innehålla minimimåttet för antalet möss som ska bo i den men får gärna vara större. Möss är väldigt aktiva och behöver utrymme för att klättra och springa. Galleravståndet måste vara liten, inte större än 6-8 mm. Möss har mjuka ben och kan klämma sig igenom ganska små luckor. Gallret ska inte vara lackat eller plastbelagt. Möss kan gnaga på det och få i sig små vassa bitar. Mus kan även bo i terrarium med gallertak med tillräckligt med ventilationselement.


Möss kan gnaga sig igenom det mesta så det är viktigt att tänka sig för vad man ska ha för bur till dem. Plast är ett känsligt ämne. Vissa har aldrig upplevt problem med att mössen gnagde på det medans andra har fått fånga in flocken och täppa till hålet som de hade gnagt i bottnen. Plast kan dessutom innehålla ohälsosama ämnen som musen helst inte ska få i sig. Obehandlat trä är oftast ett bättre alternativ ur gnagsynvinkel. Har man hyllor av trä är ett problem att urinen sugs upp och börjar lukta intensivt. Istället kan man använda trä med ett skyddande skickt och förse kanterna med aluminiumlistor som skydd mot gnagandet.


Voljärer med galler runt om som på botten är bra lämpade. Man kan också bygga om ett skåp eller bygga hela buren själv. Kolla under "Bygga bur" för att få tips eller leta på nätet där man kan hitta massvis med inspiration av duktiga burbyggare :).


Det finnas minst ett hus i buren för mössen att sova i. Huset ska vara av trä eftersom mössen kommer att gnaga på det. Om taket är platt kan mössen använda platsen som utkik. Varje hus ska ha två ingånger så att ingen mus ska kunna trängas i ett hörn av sina kompisar. Som bomaterial lämpar sig hushållspapper. Ge helst inte hö då möss kan få skabb eller löss, detta för att vilda möss har sprungit i höet innan det förpackades.


Använder man matskålar kan det vara en fördel att ha så många som man har möss. Det förebygger bråk. Matskålarna ska vara tunga så att musen inte kan välta dem. Möss ska alltid alltid alltid ha tillgång till vatten! Det är bäst att ge det i en flaska eftersom möss är ganska livliga djur och rätt vad det är kommer en hamna i vattnet när de far runt. Tänk på att dagligen byta vattnet.


Vissa möss älskar motionshjul, framför allt när de är vana vid från när de är små. Hjulet måste vara stort för att inte skada musens rygg, gärna 25 cm i diametern. Dessutom ska det ha en hel yta att springa på, inga pinnar och inget där svansen eller ben kan klämmas. "Flying saucers" är ett bra alternativ. Rör av trä och andra ihåliga föremål lämpar sig utmärkt som allmänt gömställe.


Som strö kan man använda kutterspån, halmpellets, hampaströ eller pappersströ. Kattströ är INTE bra utan en fara för musens hälsa!


Möss vill ha kontakt med människorna i deras omgivning. Buren får därför gärna stå i ett rum där man befinner sig största delen av dagen. Drag och fukt är inte bra för möss och måste undvikas. Buren får gärna få lite sol men mössen måste kunna dra sig tillbaka till skuggan när de blir för varma.


Även om mössen har en stor bur är det bra för dem att få komma ut. Men eftersom de är så små är det väldigt svårt att hitta ett ställe där de kan springa utan att kunna försvinna bakom eller under möbler eller i andra små skrymsle. Släpp de ut enbart där du kan säkerställa att det inte finns farliga saker för de att gnaga på och inga möjligheter att försvinna!

  

Välkommen till

Gnagarfantasten