[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]

Sjukdomar

+

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Marsvin

Kort om marsvin för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Cavia porcellus


Släkt med: Piggsvin


Kommer från: Anderna i Sydamerika, har hållits som sällskapsdjur i flera tusen år.


Bor: I tunnelsystem på gräsland på bergslättar


Lever: I grupper och ska därför inte hållas ensamma, dock inte ihop med andra djurslag.


Äter: Hö som bas. Marsvinanpassat kraftfoder i små mängder. Frö ska bara ges som tillskott då de är feta. Frukt och grönsaker ges i lagom mängd som variation. Vitamin C tillskott kan behövas.


Ålder: 5 till 8 år


Färg: Stort antal olika färger och teckningar


Är: Lugna och dagaktiva och väldigt sociala.


Boende: Stor bur eller inhägnad. Det är viktigare med yta än med höjd. Minimihöjd måste dock beaktas, se tabell.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen. Dessutom gnagmaterial som grenar och papprullar.

Välkommen till

Gnagarfantasten