[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]

Sjukdomar

+

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Kaninbur

Kaninburen måste innehålla minimimåttet för antalet kaniner som du har och deras storlek men får gärna vara större. Den ska ha ett hus som kaninerna kan gömma sig i. Huset ska vara så stor att kaninen passar in, även med uppställda öron, utan att behöva utföra gymnastiska övningar. Ju fler kaniner desto större behöver huset vara eller så får det finnas flera hus. Det ska vara av trä eftersom kaninerna kommer att gnaga på det. Dessutom är ventilationen bättre än i ett plasthus. Taket ska vara platt så att kaninen kan använda platsen som utkik.


Burarna i affären är sällan lämpade, särskilt inte de med höga plastväggar eftersom de har dålig luftcirkulation vilket inte är bra för kaninens hälsa.


Även om kaninerna har en stor bur behöver de komma ut. De känner sig lika instängda som en människa som bara får vistas på ett enda rum under längre tid. Inte alla rum i en lägenhet är kaninvänliga. Det kan finnas växter och kablar som de inte får komma åt för deras skull och så vill man kanske inte ha gnagmärken på sina möbler. Antingen har man möjlighet att modifiera ett rum så att de saker som kaninen kan gnaga på är ofarliga för kaninen såsom saken eller så kan man ställa upp ett stängsel och hägna in ett område runt buren. Då kan kaninen hoppa in och ut som den vill och sträcka på sig. Samtidigt kommer den även åt vattenflaskan när den blir törstig.


Buren borde ha två foderhäck, en för hö och en för grönsaker. Trots att de flesta kaniner är ganska renliga bör maten inte bara läggas in i buren där det kan trampas på, släpas runt för att sedan ätas upp när godbitarna har tagit slut. Det är inte bra för kaninens hälsa.


Sedan ska det finnas en matskål och en behållare för vatten. Många börjar ge vatten i en skål igen eftersom kaninen får en onaturlig hållning när den dricker ur en flaska. Å andra sidan är hygienen med flaska mycket enklare att upprätthålla. Kaninen ska alltid alltid alltid ha tillgång till vatten!


Matskålen ska vara tung så att kaninen inte kan välta den. Den ska vara så stor att två kaniner kan äta ur den samtidigt utan att slåss. Vid många djur rekommenderas flera skålar så att de kan gå varandra ur vägen.


Som strö kan man använda kutterspån, halmpellets, hampaströ eller pappersströ. Man kan lägga halm som andra skikt, då kan urinen rinna bort. Kattströ är INTE bra utan en fara för kaninens hälsa!


Buren ska stå i ett lugnare rum men gärna där de får sällskap med jämna mellanrum. Barnrummet är inte bästa platsen. Det är barnens plats att få vara, leka, skrika och studsa. Drag och fukt är inte bra för kaninen och måste undvikas. Buren får gärna få lite sol men får inte stå helt i solen. Kaninen måste kunna dra sig tillbaka till skuggan när den blir för varm.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten