[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Chinchillabur

Chinchillaburen måste som i alla andra fall innehålla minimimåttet för antalet chinchillas som du har men får gärna vara större. Chinchillas behöver en stor bur där höjden är särskilt viktig. De är väldigt aktiva och behöver utrymme för att hoppa, klättra och springa. Gallret ska inte vara lackat eller plastbelagt då det innebär en risk att chinchillan får i sig bitar av det. Buren ska vara inredd och klar när chinchillorna flyttar in för att reducera stressnivån.


Buren får inte vara av plast eller ha några plastdetaljer eftersom chinchillas kan gnaga sönder de och råka sluka vassa små bitar. Voljärer med galler runt om som på botten är bra lämpade, man kan bygga om ett skåp eller bygga hela buren själv. Kolla under "Bygga bur" för att få tips. Eftersom chinchillas är duktiga på att hoppas ska det finnas flera hyllor på olika höjder som de kan hoppa upp till.


Buren ska ha minst ett hus som djuren kan gömma sig i. Ju fler chinchillas desto större behöver huset vara. Det ska vara av trä eftersom chinchillorna kommer att gnaga på det. Taket ska vara platt så att det kan användas som utkik. Det behövs ingen mjuk inredning för huset eftersom chinchillas gillar att sova på hårda plana ytor. Dessutom behöver chinchillas ha tillgång till ett sandbad.


Som strö kan man använda kutterspån, halmpellets, hampaströ eller pappersströ. Man kan lägga halm som andra skikt, då kan urinen rinna bort. Kattströ är INTE bra utan en fara för chinchillans hälsa!


Buren borde ha en foderhäck för hö. Använder man matskålar kan det vara av en fördel att ha så många som man har chinchillas. Det förebygger bråk. Matskålarna ska vara tunga så att chinchillan inte kan välta dem. Eller så kan man fördela maten lite överallt i buren så att de måste söka. Då har man dock dålig koll på hur mycket var och en äter. 


Chinchillas ska alltid alltid alltid ha tillgång till vatten! Det är bäst att ge det i en flaska eftersom chinchillas är ganska livliga djur och rätt vad det är kommer en hamna i vattnet när de far runt. De tål inte vatten särskilt bra och kan få en förkylning.


Många chinchillas älskar motionshjul, framför allt när de är vana vid från när de är små. Hjulet måste vara stort för att inte skada chinchillans rygg. Dessutom ska det ha en hel yta att springa på, inga pinnar och inget där svansen eller ben kan klämmas. "Flying saucers" är ett bra alternativ.


Buren ska stå i ett lugnare rum men gärna där de får sällskap med jämna mellanrum. Barnrummet är inte bästa platsen. Det är barnens plats att få vara, leka, skrika och studsa. Drag och fukt är inte bra för chinchillas och måste undvikas. Buren får gärna få lite sol eftersom chinchillas älskar att sola men de måste kunna dra sig tillbaka till skuggan när de blir för varma.


Även om chinchillorna har en stor bur behöver de komma ut. Inte alla rum är chinchillavänliga. Det kan finnas växter och kablar som de inte får komma åt för deras skull och så vill man kanske inte ha gnagmärken på sina möbler. Det gäller att modifiera ett rum så att de saker som chinchillan kan gnaga på är ofarliga. Det är svårt att hägna in ett område eftersom chinchillas är väldigt duktiga på att klättra.


  

Välkommen till

Gnagarfantasten