[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Hamstrar

Kort om hamstrar för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Cricetinae


Släkt med: Sorkar


Kommer från: Syrien. Storhamstrar (nästan lika stora som kaniner och hålls inte som sällskapsdjur), mellanhamstrar som guldhamstern räknas till, dvärghamstrar. Totalt finns 18 arter.


Bor: I tunnlar i gräslandet och på åkrar


Lever: Guldhamstrar ensamma. Bland dvärghamsterarterna finns både asociala och sociala. Vissa arter behöver en artfrände, hos andra finns risk för allvarligt bråk.


Äter: Frön som bas. De är allätare och behöver även ha tillgång till animaliskt protein. De samlar mat i kindpåsarna som de sedan lägger i sitt bo. En hamster kan bära nästan hälften av sin vikt i sina kindpåsar.


Ålder: 2 år


Färg: Olika beroende på art.


Är: Nattaktiva, och därmed olämpliga för barnrummet.


Boende: Gallerburar eller hemmabygge funkar bra .


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och enkla klättermöjligheter, motionshjul och sandbad tas gärna emot. Mjukt material för att bygga bo behövs.

Välkommen till

Gnagarfantasten