[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]

Ta kaninen till ett kallare ställe, försök sänka dess kroppstemp. genom ventilation, ge mycket vatten (inte för kallt!), blöta kaninens fötter försiktigt med ljummet vatten.

Utsätt inte kaninerna för solinstrålning utan något skydd. Ta de till ett kallare rum vid höga utetemperaturer

För hög värme, kaninen har varit utsatt för sol en längre stund utan tillgång till skugga

Kaninen andas mycket snabbt och ligger på sidan

Värmeslag

Ögonsalva efter rådgörning med veterinär

Utsätt inte kaninen för rök, spray eller damm, håll rent i buren eftersom kaninen kan överföra bakterierna med tassarna till ögonen. Isolera sjuka djur.

Bakterieinfektion eller irritation från rök, spray eller damm

Inflammerade ögonlock och vätska från ögonen

Ögon-

inflammation

Injektioner med antiparasitärt medel, kan kräva upp till 6 behandlingar tills allt är borta. Sanering av kaninens närmiljö krävs

  

Ett skabbdjur som lever i de yttersta hudlagren, oftast på ryggen

Mjälliga ställen på ryggen som leder till hårlösa fläckar och sår. I vissa fall kliar sig kaninen intensivt på dessa ställen

Cheyletiella

Rengöring och örondroppar, alternativt injektioner

  

  

Brunt torrt material som kan fylla hela hörselgången. Underliggande vävnad ofta irriterad och sårig

Öronskabb

Örondroppar och rengöring i lindriga fall, antibiotika i allvarligare fall. I extrema fall kan operation bli nödvändig

God burhygien, regelbundna kontroller för tidig upptäckt

Bakterier infekterar inre örat. Problemet oftare hos raser med hängande öron där hörselgången blir hoptryckt. Kan lätt bli kroniskt

Matthet, sned huvud, öronen skakas ofta då kaninen försöker bli av med störningen

Öroninfektion

Tillföra kaninen stora mängder vätska så att ”ihopbakad” näring i magen lösas upp. Genom matning och medicinering stimulera mag- och tarmaktivitet. Kaninen kan behöva skrivas in då detta är en långvarig process

Korrekt utfodring med riktligt med hö och gräs

Rörelsen i mag och tarm avstannar spontant, t. ex. då kaninen slutat äta, stress, utfodring med fiberfattig, fet mat under längre tid.

Ingen avföring kommer ut, ibland sväller kaninen upp pga gasbildning vilket orsakar smärta, kaninen äter inte

Nedsatt magsäcks-motorik – ”Trumsjuka”

Antibiotika om såren har blivit infekterade

För hårt och ojämnt underlag, övervikt, dålig hygien i buren, dålig hårväxt på dessa ställen

Sår på den vikt-bärande delen av bakbenens baksidor

Se över underlaget där kaninen vistas, håll rent, ge rätt foder

Sår på hasarna

a) Ta till veterinären omedelbart
b) Kostomställ-ning

a) Ta till veterinären omedelbart
b) Kostomställ-ning, utesluta pellets, bröd, frukt och annat socker- eller fetthaltigt, ge hö av bra kvalitet. Rådgör med veterinär för att göra en foderplan

a) Magtarm-infektion, ovanligt och mycket allvarligt, kan leda till kaninens död inom 24 timmar
b) Brist på tillräckligt mycket fibrer, fetma

a) Avföringen kommer ut i flytande form, allvarligt!

b) Avföringen är mjuk och oförmig, oftast under natten

Diarré

Antibiotika. OBS! Kaniner reagerar väldigt känsliga på antibiotika. Försök aldrig att medicinera själv utan kontakt med veterinären!

Undvik onödig stress för kaninen, bra ventilation

Bakterien Pasteurella multocida. Många kaniner bär på den utan problem med i för kaninen stressiga situationer kan den förökas snabbt och orsaka infektioner i njurar, livmoder, lungor mm

Flöde från näsa, ögon, vulva, diarré, ansträngd andning

Pasteurellos

Går inte symptomen över på 48 timmar bör veterinär kontaktas, även om kaninen uppför sig helt normalt! Kaniner behöver äta nästan hela tiden för att hålla matsmältningen igång och kan få allvarliga problem om så inte sker. Ju tidigare orsaken upptäcks desto större chans att rädda kaninens liv

Korrekt utfodring med riktligt med hö och gräs

Kan ha många orsaker från akut smärta till fel utfodring. Kaloririk mat med för lite fibrer kan leda till fetma och dålig tarmaktivitet. Problem med tänderna, infektioner eller intag av giftig mat kan leda till aptitlöshet

Kaninen äter dåligt, ofta kombinerad med att den är allmänt låg

Nedsatt aptit

Slipa tänderna periodvis, ska inte göras med tång då de spröda tänder kan gå sönder

Korrekt utfodring med riktligt med hö och gräs

Till viss del ett ärftligt problem men beror i de allra flesta fall på fel utfodring med för lite hö och gräs som annars nöter ner de ständigt växande tänderna

Ökat salivering, problem med att äta, muninfektioner, sår på tunga eller läppar. Senare avmagring och om ingenting görs kan kaninen svälta ihjäl

Förvuxna tänder

Orsak

  

Kastration vid ca. 5 månaders ålder

Framför allt dvärgkaninhanar kan visa extremt revirbeteende när de blir könsmogna

Kaninen kan bita, spraya urin och även vara dålig på att putsa sig

Agressivitet hos hanar

Vid diagnos har cancern ofta spridd till andra organ som gör en behandling omöjlig. Upptäcks den i tid kan livmodern opereras bort

Kastration när kaninen är mellan 6 månader och 2 år

Blod från slidan, kan misstolkas som blod från urinen, aborter och problem med dräktigheten kan förekomma

Livmoder-cancer

hos honor

Medicinering

  

Förebyggande

åtgärder

  

Symptom

  

Sjukdom

  

Sjukdomar

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Kaninsjukdomar

Välkommen till

Gnagarfantasten

  

+